Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko Pracy ds. kadrowych i kancelaryjnych – KKJoanna Wnorowskatel. (+48 86) 4769 010 w. 10e-mail: ój nr.10 Stanowisko Pracy ds. obsługi Rady Gminy – RG oraz Archiwum ZakładowegoPaulina...

Referat Finansowy – RF

Ewa Klewinowska Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne tel. (+48 86) 4769 010 w. 17 e-mail: Pokój nr.8 Krystyna Wierzbowska Stanowisko Pracy ds. księgowości budżetowej – RFB tel. (+48 86) 4769 010 w. 19 e-mail: Pokój nr.14...

Referat Inwestycji i Spraw Komunalnych – RI

Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych Hanna Włostowska Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18e-mail: Pokój nr. 13 Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy, Zamówienia publiczne Adrian Pogorzelski Tel. (+48 86) 4769 010...
Skip to content