Załatw sprawę

Urząd Stanu Cywilnego
Podatki i opłaty lokalne

Zaopatrzenie

w wodę

Planowanie przestrzenne i rolnictwo

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Azbest

Na skróty

Cyberbezpieczeństwo

 Informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni

s

Powiadomienia sms

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje z Gminy Kulesze Kościelne bezpośrednio na swój telefon komórkowy, wypełnij poniższe pola i dołącz do Systemu Powiadamiania SMS.

Sesje Rady Gminy

Transmisje wideo z posiedzeń

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska

Edukacja

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

GEOPORTAL

System Informacji Przestrzennej Gminy Kulesze Kościelne
Gmina Kulesze Kościelne

Zrealizowane zadania

Projekty i zadania realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Kulesze Kościelne

Projekty UE

Zrealizowane projekty

Herb - Gmina Kulesze Kościelne

Zrealizowane inwestycje

Zrealizowane inwestycje

Herb - Gmina Kulesze Kościelne

Polski Ład

Program Rządowy Funfusz Polski Ład

Najnowsze wideo

Galeria zdjęć

Instytucje / Partnerzy

Skip to content