Skład komisji

1.Komisja Rewizyjna:
Teresa Gierałtowska
Henryk Zalewski
Elżbietą Mierzwińska
Robert Kulesza

2.Komisja Gospodarki i Rozwoju:
Kalinowski Wiesław
Kossakowski Grzegorz
Choiński Mariusz
Porowski Stanisław

Paweł Grodzki

3.Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
Mierzwińska Elżbieta
Śliwowski Tomasz
Gołębiewski Kazimierz
Grodzki Wiktor

4.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Grodzki Wiktor
Emil Jamiołkowski
Marcin Sokołowski
Tomasz Śliwowski

 

 

Skip to content