Dane kontaktowe

Herb - Gmina Kulesze Kościelne

Urząd Gminy Kulesze Kościelne

ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon:
tel. +48 86 47 69 010, +48 86 27 44 027

E-Mail:

Numer konta bankowego:

94 8774 0000 0010 0016 2000 0010

 

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

Tel. (+48 86) 4769 015

e-mail:

Pokój nr 10

Wójt Gminy Kulesze Kościelne przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie wolnym w godzinach pracy urzędu oraz w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 17.00 ( jeżeli czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym) w budynku Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych pok. Nr 10.

Skarbnik Gminy

Ewa Klewinowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 17

e-mail:

Pokój nr 8

Sekretarz Gminy

Marzena Frankowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 15

e-mail:

Pokój nr 10

Sekretariat, Sprawy kancelaryjne i kadrowe

Joanna Wnorowska

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr 10

Sekretariat, Obsługa Rady, Archiwum Zakładowe, Strona Internetowa UG

Paulina Grodzka

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr 10

Księgowość

Krystyna Wierzbowska

Tel. (+48 86) 86 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr 14

Podatki

Teresa Leśniewska/ Edyta Kropiewnicka

Tel. (+48 86) 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr 14

Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Hanna Włostowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18

e-mail:

Pokój nr 9

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy, Zamówienia publiczne

Adrian Pogorzelski

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18

e-mail:

Pokój nr 9

Rolnictwo, Obrót ziemią

Weronika Płońska

tel. (86) 4769-010 w. 9

e-mail:

Wojskowość, Obrona cywilna, przeciwpożarowa

Łukasz Kalinowski

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Gospodarowanie odpadami, Zaopatrzenie w wodę

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Zofia Czarnowska – Frąk

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 20

e-mail:

Pokój nr 4

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Staniurski

e-mail:

86 476 90 10

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Wojciech Zagdański

86 476 90 10

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Tomasz Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 16

e-mail:

Pokój nr 5

Pomoc Społeczna

Jerzy Tyszko

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Anna Maciorkowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+

Karolina Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Katarzyna Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

Pokój nr 6

Skip to content