Położenie
Gmina Kulesze Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Jako jedna z dziewięciu gmin wchodzi w skład powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Rutki i Kobylin Borzymy, od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z Wysokie Mazowieckie, od wschodu z gminą Sokoły.
Położenie - Gmina Kulesze Kościelne

Obszar gminy Kulesze Kościelne zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej wchodzącej w skład większej jednostki strukturalnej (makroregionu) Niziny Północno – Mazowieckiej.

Powierzchnia gminy Kulesze Kościelne wynosi 116 km2 . W jej granicach znajduje się 32 miejscowości wiejskich, każde z nich posiada status sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi 9,05% powierzchni powiatu wysokomazowieckiego, a także 0,57% powierzchni województwa podlaskiego. Gminę Gmina Kulesze Kościelne leży pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa – Białystok, drogą nr 66 Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski oraz po północnej stronie linii kolejowej Warszawa – Białystok.

Siedzibą organów gminy jest miejscowość Kulesze Kościelne.

Skip to content