Referaty

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko Pracy ds. kadrowych i kancelaryjnych - KKJoanna Wnorowskatel. (+48 86) 4769 010 w. 10e-mail: ój nr.10 Stanowisko Pracy ds. obsługi Rady Gminy - RG oraz Archiwum ZakładowegoPaulina Grodzkatel. (+48 86)...

Referat Finansowy – RF

Ewa Klewinowska Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne tel. (+48 86) 4769 010 w. 17 e-mail: Pokój nr.8 Krystyna Wierzbowska Stanowisko Pracy ds. księgowości budżetowej - RFB tel. (+48 86) 4769 010 w. 19 e-mail: Pokój nr.14...

Referat Inwestycji i Spraw Komunalnych – RI

Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych Hanna Włostowska Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18e-mail: Pokój nr. 13 Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy, Zamówienia publiczne Adrian Pogorzelski Tel. (+48 86) 4769 010...

Skip to content