Wydziały i referaty – Urząd Gminy Kulesze Kościelne

Referat Inwestycji i Spraw Komunalnych – RI

Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Hanna Włostowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18
e-mail:
Pokój nr. 13


Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy, Zamówienia publiczne

Adrian Pogorzelski

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18
e-mail:
Pokój nr 13


Rolnictwo, Obrót ziemią

Weronika Płońska

tel. (86) 4769-010 w. 18
e-mail:
Pokój nr 13


Wojskowość, Obrona cywilna, przeciwpożarowa

Łukasz Kalinowski

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22
e-mail:
Pokój nr. 7

Skip to content