Zawiadomienie-na-XIV-sesję-RG-KopiaPobierz projek-uchwały-w-sparwie-udzielenia-Wójtowi-Gminy-wotum-zaufaniaPobierz projekt-uchwały-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowegoPobierz...