Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022 rok-1

 

 

Zamówienia publiczne

RIP.271.3.2021 Rozeznanie cenowe- Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, zarządzanych przez Gminę Kulesze Kościelne.

RIP.271.3.2021-Rozeznanie-cenowe-Przeprowadzenie-piecioletnich-przegladow-stanu-technicznego-i-przydatnosci-do-uzytkowania-obiektu-budowlanego-estetyki-obiektu-oraz-jego-otoczeniaPobierz formularz-ofertowy-2021-zl.-nr-2Pobierz opis-wykonanych-zadan-zal.-nr-4Pobierz...

Zamówienia publiczne w 2020 r.

Starsze ogłoszenia znajdują się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy pod adresem http://arch.kuleszek.pl

Skip to content