Wydziały i referaty – Urząd Gminy Kulesze Kościelne

Referat Finansowy – RF

Ewa Klewinowska
Skarbnik Gminy Kulesze Kościelne
tel. (+48 86) 4769 010 w. 17
e-mail:
Pokój nr.8


Krystyna Wierzbowska
Stanowisko Pracy ds. księgowości budżetowej – RFB
tel. (+48 86) 4769 010 w. 19
e-mail:
Pokój nr.14


Edyta Kropiewnicka
Stanowisko Pracy ds. podatków, opłat lokalnych i płac – RFP
tel. (+48 86) 4769 010 w. 19
e-mail:
Pokój nr.14


Kinga Trzaska
Stanowisko Pracy ds. zaopatrzeń w wodę, gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska
tel. (+48 86) 4769 010 w. 22
e-mail:
Pokój nr.7

Skip to content