Zapytanie cenowe wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne. Zamawiający :Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne NIP 722-127-43- 43Zaprasza do złożenia...