Chojane- Pawłowięta

Chojane tworzyło tak zwaną okolicę szlachecką, dzieliło się ono na dwie części: północną tworzyły Bąki, Gorczany i Piecki, natomiast południową Stankowięta, Sierocięta i właśnie Pawłowięta.Wszystko wskazuje na to, że część południowa jest młodsza od północnej. Chojane Pawłowięta notowane jest, podobnie jak Gorczany, dopiero od 1580 roku. W ówczesnym spisie podatkowym zapisano istnienie miejscowości zwanej Choiany Pawłowięta, dziedziczyli tutaj Mikołaj, syn Adama oraz Jan, syn Wawrzyńca (w jego imieniu podatek płacił Stanisław Chojeński). W sumie było tu 7 włók szlacheckich. Nazwa wsi pochodzi od imienia Paweł. To właśnie Paweł Chojeński był pierwszym osadnikiem w tej wsi. Zapewne był to ów Paweł Chojeński notowany w 1528 roku we wsi Chojane Bąki – najzamożniejszy ówcześnie rycerz w tej okolicy, zapewne posiadał tu dział ziemi i on, lub jego potomkowie, osiedlili się tutaj dając początek tej nowej wsi. Nazwa miejscowości przez wieki pisana była tak samo jak obecnie. Notowana jest w czasie spisu podatku pogłównego z 1676 roku oraz na mapach podlaskich z końca XVIII wieku. Mieszkała tu drobna szlachta, z tym że było to jedno z większych osiedli w okolicy. W 1827 roku naliczono tutaj 19 domów i 105 mieszkańców. Miejscowość należała od 1867 roku do gminy Chojane i parafii Kulesze. W końcu XIX wieku istniało tu 20 gospodarstw drobnoszlacheckich na 215 ha ziemi, średnie gospodarstwo miało obszar ponad 10 ha. W czasie spisu powszechnego z 1921 roku we wsi naliczono 19 domów i 107 mieszkańców, dwóch z nich podało wiarę prawosławną.

Skip to content