Kulesze- Litewka

Kulesze Litewka należy do dość młodych osiedli. Wioska wyodrębniła się z pobliskiej osady Litwa Stara, wydarzyło się to w XVIII wieku. Pierwszy zapis na temat tego osiedla pochodzi z 1795 roku z ówczesnej mapy województwa podlaskiego. Umieszczono tam wioskę o nazwie Kulesze nowe Litwa. W 1827 roku notowano tutaj już 13 domów i 69 mieszkańców. W 1891 roku istniało tutaj 17 gospodarstw drobnej szlachty, wieś miała obszar 114 ha, średnie gospodarstwo liczyło 6,7 ha. W 1921 roku notowano tu 22 domy i 110 mieszkańców, w tym było 36 Żydów.

Skip to content