Chojane- Stankowięta

Również ta miejscowość wyodrębniła się w połowie XVI wieku, jest notowana od 1580 roku. Spis podatkowy z tego roku notuje wieś Choyane Sthankowiętha, nazwa pochodzi od imienia Stanisław, Stanek.
W końcu XVI wieku była to wioska podzielona między wielu rycerzy, największym właścicielem był tutaj Jan Chojeński, syn Marcina, posiadający 5 włók ziemi. Reszta ziemian to była uboga szlachta: Szczęsny, syn Andrzeja (10 mórg); Wojciech, syn Szczepana (6 mórg); Andrzej, syn Franciszka (1 włóka) oraz dzierżawca Kasper Kraszowski (1 i ¼ włóki). Była to wtedy jedna z większych wiosek szlacheckich. Tak też było w następnych wiekach, w 1827 roku notowano tutaj 18 domów i 144 mieszkańców.
W końcu XIX wieku istniało tu ponad 20 gospodarstw drobnej szlachty, wszystkie grunty wiejskie liczyły 13 ha, w tym 95 gruntów ornych, 6 ha łąk i 9 ha lasów. Miejscowość początkowo należała do gminy Chojane, następnie włączono ją do gminy Wysokie Mazowieckie. W 1921 roku notowano tutaj 21 domów i 126 mieszkańców.
Początki szkolnictwa w tej wsi sięgają roku 1924, w tymże roku istniała już szkoła licząca 74 dzieci (zapewne przeniesiono ją z Chojan Sierocięta), szkoła istniała do końca lat dwudziestych, następnie została zlikwidowana. Jedynym znanym nauczycielem był Antoni Mioduszewski.

Skip to content