Kulesze-Podawce

W 1493 roku utworzono parafię w Kuleszach, zwyczajem było, że każda parafia miała swojego patrona-opiekuna, który dbał o parafię, plebana, miał prawo do pierwszej ławki przy ołtarzu. Miał też przywilej prezentowania, czyli wskazywania plebana który miał zostać proboszczem danej parafii. Ten kto wskazywał kandydata na plebana po staropolsku nazywał się „podawcą”. Zapewne to właśnie tutaj mieszkali szlachcice z rodu Kuleszów, którzy mieli ten przywilej i dlatego ich miejsce zamieszkania nazwano Podawce. Ta nazwa pojawia się już w 1569 roku. Od tej pory we wszystkich źródłach właśnie tak zwano tę miejscowość. W 1580 roku właścicielem był Więczsław Kulesza, woźny bielski ziemski, wraz z działem w Kuleszach Podlipie miał 11 włók ziemi. Przez wieki była to niewielka miejscowość zamieszkała przez drobną szlachtę, Na przełomie XIX i XX wieku w tej wsi notowano 12 gospodarzy pochodzenia szlacheckiego, uprawiali 120 ha, więc średnie gospodarstwo miało obszar 6,7 ha. W 1921 roku w tej wsi było 12 domów i 72 mieszkańców.

Skip to content