Niziołki- Dobki

Niziołki Dobki powstały później niż Niziołki Stare. Pierwsze pewne informacje o tej wsi pochodzą z 1795 roku z ówczesnej mapy województwa podlaskiego, zapisano tam nazwę jako Kulesze Niesiołki Dobki. Słowo Dobek było staropolskim imieniem i zapewne tak miał na imię pierwszy osadnik. Jednak w następnych latach nazwa brzmiała już tak, jak współcześnie. W 1827 roku notowano tutaj 10 domów i 62 mieszkańców. Słownik Geograficzny z 1888 roku zapisał: Niziołki Dobki i Niziołki Stare, wsie, powiat mazowiecki, gmina Chojany, parafia Kulesze. Mieszka tu drobna szlachta. W kilka lat później istniało tutaj 8 gospodarstw drobnej szlachty na 78 ha gruntów, średnie gospodarstwo miało obszar prawie 10 ha. W 1921 roku wioska należała do gminy Wysokie Mazowieckie, liczyła 14 domów i 80 mieszkańców.

Skip to content