Aktualności

Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kulesze Kościelne

sie 17, 2020 | Aktualności, Projekty UE, Zrealizowane inwestycje

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Dnia 28 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa na dofinansowanie operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne”.

Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gm. Kulesze Kościelne poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodo – ściekową.

Zgodnie z zawartą umową całkowity koszt operacji wynosi 3 696 396,00 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lala 2014 – 2020 wynosi 1 912 208,00 zł.

Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Skip to content