Zawiadomienie: decyzja środowiskowa

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 91 DJP, budowie podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 285...
Skip to content