Aktualności

Informacja!

kwi 20, 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Kulesze Kościelne planuje przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie gminy Kulesze Kościelne.

Zainteresowani proszeni są o składanie stosownych wniosków do Urzedu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Koscielne.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, numery działek oraz oznaczenie nieruchomości na mapie.

Skip to content