Aktualności

Zawiadomienie dla mieszkańców miejscowości Kulesze Kościelne!

maj 6, 2021 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców wsi Kulesze Kościelne,

iż na wniosek Wójta Gminy Kulesze Kościelne

zwołuję  zebranie wiejskie Sołectwa  Kulesze Kościelne

 w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16:00

Zebranie odbędzie się  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Wyrażenie  opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kulesze Kościelne
  5. Wolne wnioski i zapytania
  6. Zakończenie obrad.

Ze względu na ważność spraw proszę o liczny udział w zebraniu.

Kulesze Kościelne dn. 06.05.2021 r.                                            Sołtys wsi Janina Nacewicz

Skip to content