Aktualności

Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Kulesze Kościelne za rok szkolny 2022/ 2023 najbardziej uzdolnionym uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

paź 17, 2023 | Aktualności

W dniu 13 października 2023 r.  w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki wręczył najbardziej uzdolnionym uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne stypendia za rok szkolny 2022/2023.

Za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023 stypendium otrzymali  uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen  nie niższą niż: w przypadku uczniów klas IV-VI – 5,50,  w przypadku uczniów klas VII-VIII – 5,20 lub uzyskali tytuł  laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim:

  1. Hubert Drużyński,
  2. Julia Zielińska,
  3. Antoni Grodzki,
  4. Kamil Sienicki,
  5. Weronika Choińska,

Za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 stypendium otrzymali uczniowie którzy spełnili jedno z następujących kryteriów: zajęli  medalowe miejsce (1-3) w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub  czołowe miejsce (1-6) w zawodach sportowych na szczeblu centralnym/ogólnopolskim:

  1. Julia Zielińska
  2. Antoni Grodzki
  3. Hubert Gierałtowski 
  4. Oskar Choiński

Za szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2022/2023 stypendium  otrzymała uczennica, która spełniła wymagane kryteria tj. zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym oraz  posiada celującą ocenę z przedmiotów artystycznych:

  1. Łucja Sokołowska 

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.

Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.

Stypendystom towarzyszyli rodzice, którzy z rąk Wójta otrzymali gratulacje i podziękowania za włożoną pracę w wychowanie  i wspieranie zamiłowań do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy i umiejętności.

Skip to content