Aktualności

Szczepimy się!

kwi 26, 2021 | Aktualności

Badanie przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Ankietowani byli pytani o opinie na temat m.in: bezpieczeństwa szczepień, konieczności szczepienia dzieci czy zgodności koncepcji wakcynacji z wartościami religijnymi. Wyniki okazały się niezwykle pozytywne.

Wpływ pandemii COVID-19 na poziom zaufania do szczepień był obiektem debat ekspertów od samego jej początku. Autorzy The Vaccine Confidence Project przyjrzeli się nastrojom społecznym, porównując wyniki badań przeprowadzonych w 2018r. na obszarze Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii do ubiegłorocznych. W Polsce odnotowano wzrost zaufania do szczepień.

W 2018 roku zaledwie 37% Polaków wyrażało pełne zaufanie do szczepień, a na dzień dzisiejszy to aż 55%, co daje wzrost 18 punktów procentowych. Wynik ten wypada bardzo dobrze na tle innych krajów – najbliżej nam do Niemiec (57%), za to wciąż daleko do Portugalii osiągającej aż 70%. Jednakże, jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma, już niedługo możemy znaleźć się w europejskiej czołówce.

Wysokie wyniki Polska uzyskała także w odpowiedziach na szczegółowe pytania:

  • Prawie 91% (90.8%) ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem; “Szczepienie dzieci jest ważne”; w 2018 roku w ten sam sposób odpowiedziało 76% Polaków.
  • 88,5% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem “szczepienia są bezpieczne”, co daje wzrost o 16.1 punktów procentowych względem analogicznego badania przeprowadzonego dwa lata temu
  • 89,7% uczestników badania zgadza się z tezą, że szczepienia działają – to aż 14.8 punktów procentowych więcej niż w 2018 roku.
  • 69,8% respondentów potwierdziło, że szczepienia nie stoją w sprzeczności z ich wierzeniami i wartościami religijnymi.

Na wszystkich płaszczyznach objętych badaniem Polska znalazła się w gronie państw zaliczających największy wzrost zaufania do szczepień względem poprzedniego okresu. Wyniki te dają nadzieję na jeszcze lepsze perspektywy.

– Myślę, że po obecnych wydarzeniach, zobaczywszy świat sterroryzowany tylko jedną chorobą zakaźną – COVID-19 – ludzie przypomną sobie o wadze szczepień i nie będą chcieli ryzykować powrotu epidemii takich chorób takich jak np. odra. Mam też nadzieję, że docenimy wymiar społeczny szczepień – wszak służą one ochronie nie tylko osoby szczepionej, ale również najsłabszych osób w populacji – mówiła w rozmowie www.zaszczepsiewiedza.pl Małgorzata Ponikowska, lekarz POZ i doktorantka Katedry Biotechnologii Molekularnej na Uniwersytecie w Gdańsku.

Źródło: State of Vaccine Confidence in the EU+UK 2020 A. de Figueiredo, PhD, E. Karafillakis, MSc, and Prof. H. J. Larson, PhD

Skip to content