Aktualności

Światowy Dzień Wody.

mar 28, 2023 | Aktualności

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w RIO de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. W tym roku hasłem przewodnim jest „Zmiana klimatu”. Wydarzenie ma podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych wraz z nauczycielami udali się na teren Ujęcia wody w Kuleszach Kościelnych gdzie pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne opowiedzieli młodzieży szkolnej o procesie wydobywania i uzdatniania wody, oraz o znaczeniu wody nie tylko w przyrodzie ale także w życiu człowieka. Akcja edukacyjna miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów.

Dzieci za swój aktywny udział otrzymały gry edukacyjne o tematyce ekologicznej.

Skip to content