Aktualności

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kulesze Koscielne.

wrz 6, 2021 | Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.63.2021 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dostała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000 zł, za co zostało zakupione:

OSP Kulesze Kościelne – 3 800,75 zł

– kamera termowizyjna SEEK Reveal FirePro z ładowarką sieciową,

– przedłużacz bębnowy 30 m,

OSP Nowe Grodzkie – 1 199,25 zł

– ubranie koszarowe 3 cz. Beaver – PROTEKT – 3 szt.,

– buty koszarowe – 3 szt.

03.09.2021 r. ww. sprzęt został przekazany jednostkom OSP. Doposażenie jednostek przyczyni się do zwiększenia ich gotowości bojowej oraz poprawi bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach, co niewątpliwie wpłynie na osiągnięcie najważniejszego celu – poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Skip to content