Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej Nr 106319B Stare Grodzkie – Grodzkie Szczepanowięta lok. 0+000 – 0+507,00

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Dnia 15 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej Nr 106319B Stare Grodzkie – Grodzkie Szczepanowięta lok. 0+000 – 0+507,00”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Zgodnie z zawartą umową całkowity koszt operacji wynosi 438 604,58 zł. Dofinansowanie ze środków Fundusz Dróg Samorządowych wynosi 215 331,85 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana przebudowa jezdni, pobocza oraz odwodnianie drogi.

Skip to content