Aktualności

Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych pn. „Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.

wrz 3, 2020 | Aktualności

W dniu 03 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych podpisano umowę pomiędzy Gminą Kulesze Kościelne reprezentowaną przez Stefana Grodzkiego – Wójta Gminy, a firmą MIKABO Marcin Graniszewski na realizację robót budowlanych pn. „Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych„. Wartość inwestycji to 2 550 306,00 zł.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w III etapach:

Etap I – Remont i przebudowa długiego holu, klas i łazienek (parter, I piętro) – od podpisania umowy do 30.11.2020 r.

Etap II – Remont i przebudowa głównego wejścia, szatni, klas, pomieszczeń technicznych oraz łazienek (parter, I piętro, II piętro) – 02.01.2021 r. – 31.08.2021 r.

Etap III – Remont i przebudowa stołówki, przedszkola, świetlicy oraz łazienek (parter, I piętro) – 15.06.2021 – 31.08.2021 r.

Wartość I etapu wynosi 693 133,00 zł z czego 452 684,69 zł są to środki z Funduszu Sołeckiego. We wrześniu 2019 r. Mieszkańcy wszystkich 32 sołectw z gminy Kulesze Kościelne zdecydowali o przekazaniu Funduszu Sołeckiego na remont Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Wartość II etapu  – 1 201 466,00 zł.

Wartość III etapu – 655 706,00 zł.

Skip to content