Jednostki organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych
Tomasz Kulesza
Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24
e-mail:
Pokój nr. 5


Starszy Pracownik Socjalny
Jerzy Tyszko
Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24
e-mail:
Pokój nr. 6


Pracownik Socjalny
Anna Jamiołkowska
Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24
e-mail:
Pokój nr. 6


Referent
Edyta Jankowska/ Karolina Kulesza
Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24
e-mail:
Pokój nr. 6
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+


Inspektor
Katarzyna Kulesza
Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24
Pokój nr. 6
Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

Skip to content