Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert narealizację w 2023 roku zadań publicznychnależących do Gminy Kulesze Kościelne wzakresie wspierania upowszechniania kulturyfizycznej i sportu oraz ogłoszenie naborukandydatów na członków komisji konkursowejopiniującej oferty na realizację zadańpublicznych.

sty 3, 2023 | Aktualności

https://kuleszek.bip.gmina.pl/index.php?id=542

Skip to content