Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Kulesze Kościelne.

lis 9, 2022 | Aktualności

W związku z przystąpieniem Gminy Kulesze Kościelne do programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy  informuję, iż wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, nr tel. 86 476 90 10 wew. 24.

Wniosek należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Informujemy, że mieszkańcy którzy wyrazili wstępną wolę zakupu paliwa stałego telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy też muszą złożyć wniosek o zakup preferencyjny.

Jednocześnie przypominam, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Cena paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić będzie do 2000,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić może:

  • 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Skip to content