Ogłoszenia

Ogłoszenie- Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej adopcji psów!

Dwie sympatyczne suczki szukają nowego domu. W stosunku do człowieka zachowują się spokojnie, nie przejawiają żadnej agresji.   Obdarzą ufnością i przyjaźnią każdego spotkanego człowieka. Pieski  znalezionego w miejscowości Kulesze Kościelne. Jeśli ktoś...

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 rok.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza organizacje pozarządowe działającena terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2020 r. poz. 1057)...

Termin odpłatnego odbierania folii na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuję, że w dniach od 08 września 2020 roku (wtorek) do dnia 15 września 2020 roku (wtorek)  firma LIDER dokona odbioru folii z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne. Odpady należy wystawić przed wjazdem na swoją...

OBWIESZCZENIE!

OBWIESZCZENIE-BI.ZUZ_.2.421.263.2019.BW_Pobierz

Skip to content