Ogłoszenia

Bezpłatna adopcja pieska!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej adopcji suczki która została porzucona w miejscowości Kulesze Kościelne. Osoby zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kulesze Kościelne. Jeżeli ktokolwiek rozpoznaje to zwierzę lub zna jego właściciela...

Komunikat przerwa w dostawie wody w miejscowości Czarnowo Biki!

Szanowni Mieszkańcy! W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej Czarnowo Biki planuje się wstrzymanie dostaw wody w dniach 19.11.2020 r. od godz. 21:00 do 20.11.2020 r. do godz. 09:00. Na czas prowadzenia prac wyznacza się...

Ogłoszenie- Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej adopcji psów!

Dwie sympatyczne suczki szukają nowego domu. W stosunku do człowieka zachowują się spokojnie, nie przejawiają żadnej agresji.   Obdarzą ufnością i przyjaźnią każdego spotkanego człowieka. Pieski  znalezionego w miejscowości Kulesze Kościelne. Jeśli ktoś...

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 rok.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza organizacje pozarządowe działającena terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2020 r. poz. 1057)...

Skip to content