Aktualności

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kulesze Kościelne.

sie 31, 2021 | Aktualności

     Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.63.2021 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Kulesz Kościelnych  oraz Nowych Grodzkich.

Skip to content