Aktualności

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP.

cze 6, 2023 | Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.88.2023 zawartą

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,

otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

w kwocie 15 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kulesze Kościelne oraz Gołasze Mościckie. 

Skip to content