Aktualności

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

paź 13, 2022 | Aktualności

Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.68.2022 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 20 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i remont sprzętu oraz umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Wykna, Gołasz Mościckich oraz Kulesz Kościelnych.

Skip to content