Aktualności

Komunikat suszowy!

wrz 8, 2023 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa( Dz. U. z 2023 r. poz. 1350) podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwie rolnym (wzorem lat ubiegłych) jest złożenie wniosku przez poszkodowanego producenta rolnego za pomocą publicznej aplikacji – „zgłoś suszę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku w terminie do 15 października roku wystąpienia suszy jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez tą aplikację.

Rolnik może także zgłosić wystąpienie szkód Komisji do szacowania szkód w gminie, powołanej przez wojewodę, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Dla zachowania prawidłowej nazwy upraw i jej powierzchni sugeruje się do wniosku zgłoszeniowego załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Każda działka musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisujemy tylko działki, na których wystąpiły szkody.

Link do aplikacji:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Skip to content